Programın Başlamasına Kalan Süre

Eğitim, işe kendinden başlamaktır…

Yeni dönemle birlikte yeniden gündeme oturan “Eğitim nereye gidiyor?” sorusunun cevabı “Biz nereye gidiyorsak, oraya…”dır. Rotayı doğru çizmek için, işe kendimizden başlamamız bundan. Araştıran, sorgulayan; doğruyu arayan, seçen ve yapan; çağın gerektirdiği yetkinliklerde donanmış öğrencileri nasıl mı yetiştireceğiz? Cevap açık aslında…

ZİRVE HAKKINDA

EĞİTİMDE GÜNCELLEME: ROTA YENİDEN OLUŞTURULUYOR
Bugünün şartlarını aşarak eğitime daha gerçekçi, daha doğru bir rota çizmek ve eğitimin niteliğini artırarak geleceğe emin adımlarla yürümek için buluşuyoruz.

Salgın süreci pek çok alanda olduğu gibi eğitimde de dünyayı dönüştürmeye devam ediyor. “New normal”, “great reset” kavramları ortada dolaşıyor ve öğrencilerin bir yıla yakındır uzaktan eğitimde olması da eğitimi ve eğitimle ilgili pek çok alanı derinden etkiledi. Bu deneyim, eğitim sistemlerinin öğrenme/öğretme niteliğiyle ilgili daha derin sorgulamaları da beraberinde getirdi. Ve artık eğitimi her anlamda yeniden tartışmak, bu konuda yeni bir yol, yeni bir rota çizmek elzem görünüyor.

Yeni bir rota çizmek için gereken bu tartışma hem eğitimin felsefesini, psikolojisini, sosyolojisini, yönetimini, öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretim tasarımını hem de eğitimin dijital boyutu ve dijital yetkinlikleri içeriyor. Dolayısıyla, bir yandan şimdilerde deneyimlediğimiz uzaktan eğitim sürecinin değerlendirmesini yapmak, diğer yandan da bu rotanın önemli bileşenlerinden biri olan dijital yetkinliklerin artırılmasına dönük iyi örnekler ortaya koymak gerekiyordu. Zirve düzenleme ekibi olarak bu hedefle yola çıktık. Öğretmen öğretmene bir işbirlikli öğrenme süreci yaşamak, ilk zirveyle başlattığımız meslekî öğrenme ve gelişim sürecini daha da derinleştirmek, böylece eğitim kalitesinin ülke sathında artmasına katkıda bulunmak için ikinci zirvemizi düzenledik.

YETEV Vakfı Yenidoğu Eğitim Teknolojileri Zirvesi Düzenleme Ekibi, YETEV PROGEL Ar-Ge Birimi ve Yenidoğu öğretmenleri olarak böylesi mesleki işbirlikleri yoluyla öğrencilerimize yansıyacak bir fark oluşturabileceğimize inanıyoruz. Sizi de bu değerli etkinlikte yer almaya davet ediyoruz.

Yenidoğu Eğitim Teknolojileri Zirvesi 7 bölüm halinde yapılacaktır. Açılış konuşmaları ve panel Microsoft Teams üzerinden canlı webinar şeklinde yayımlanacaktır. Atölye/webinar oturumları ise Zoom platformunda yapılacaktır. Kapanış konuşmaları ise tekrar Microsoft Teams üzerinden canlı webinar şeklinde yayımlanacaktır. Tüm bölümlere katılım son derece kolay olup, kayıt formunu doldurduğunuzda, gerekli bilgiler ve linkler e-posta adresinize gönderilecektir. Atölyelere katılım kontenjanlarla sınırlıdır.

Sertifikalar, Açılış konuşmaları, Panel ve Kapanış konuşmalarına ilaveten 5 atölye/webinar oturumuna da katılan tüm katılımcılara dijital olarak düzenlenip ulaştırılacaktır. Atölye/webinar bitiminde, etkinlik değerlendirmesi ve sertifika talep formunun linki katılımcılarla paylaşılacak ve formu dolduranlar sertifika alabileceklerdir. Sertifikalar, zirvenin bitiminden sonraki yedi (7) gün içinde e-posta adresinize yönlendirilmiş olacaktır.

Katılımcılarımızla aynı zamanda, YETEV ar-ge birimi (Progel) tarafından hazırlanan bir “Yenidoğu Okulları Çevrim İçi Eğitim Öğretmen Rehberi” PDF formatında paylaşılacaktır.

20 Atölye
18 Webinar
17 Branş
54 Dijital Araç
Öğretmen, önce kendisi öğrenendir. Yenilikleri hızlıca kavrayıp onları sınıftaki öğrenme ortamına eklemleyebilendir. Nesillerdeki öğrenme farklılaşmalarını gözlemleyip hem içeriklerini hem de yöntemlerini bu farklılaşmalara göre değiştirip uyarlayabilendir.

PROGRAM

27 ŞUBAT Cumartesi Saat 09:00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

YETZ 2021 Açılış Konuşmalarını ve Panelini canlı izlemek için tıklayınız. http://bit.ly/2MqgJib

YETZ 2021 Açılış Konuşmalarını ve Panelini canlı izlemek için tıklayınız. http://bit.ly/2MqgJib

YETZ 2021 Açılış Konuşmalarını ve Panelini canlı izlemek için tıklayınız. http://bit.ly/2MqgJib

PANEL

YETZ 2021 Açılış Konuşmalarını ve Panelini canlı izlemek için tıklayınız. http://bit.ly/2MqgJib

PANELİSTLER

 • Mehmet Ali Özkan
 • Doç. Dr. Mustafa Otrar
 • Doç. Dr. Aras Bozkurt
 • Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş
 • Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı
 • Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün

Panelde salgın sürecinde yaşadığımız uzaktan eğitim deneyimi eğitim felsefesi, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim yönetimi, eğitim kuramları ve yaklaşımları gibi pek çok açıdan tartışılacak. Acil uzaktan eğitim sürecinden gerçek anlamda bir uzaktan eğitime geçişi ne oranda gerçekleştirebildiğimiz bu deneyimin özelde Türkiye, genelde dünya çapında eğitimin bugünü ve yarını için neler söylediği ele alınacak. Bu çerçevede panelde;

 • Uzaktan eğitim kavramı üzerinde durularak uzaktan eğitim ortam ve süreci sosyal eşitlik, hakkaniyet ve eşitlik açısından tartışılacak,
 • Uzaktan eğitim deneyimi eğitim felsefesi açısından değerlendirilerek eğitimin bu deneyim yoluyla evrilmeye başladığı çizgi eleştirel okumaya tabi tutulacak,
 • Etkili bir uzaktan eğitim planlamasında dikkat edilecek hususlar, öğrenme yaklaşım ve kuramları açısından ele alınacak,
 • Süreci nitelikli yürütmek için ailenin nasıl desteklenebileceğine öğretmen yetkinliklerinin nasıl artırılabileceğine temas edilecek,
 • Okullar olmadan eğitimi yönetmenin ortaya çıkardığı sorunlar, bu süreçte okul yöneticiliğinin ve eğitim liderliğinin nasıl bir değişim geçirdiğine dair gözlemler ve bu meslek alanıyla ilgili öneriler paylaşılacak.
 • Okul ortamı ile uzaktan eğitim ortamı öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimleri açısından karşılaştırılarak bizi bekleyen olası risklere ve bunlarla nasıl başa çıkılabileceğine değinilecek.

1. OTURUM (ATÖLYELER/WEBİNARLAR)

Bu atölyede başarılı bir öğretim tasarımında öğrencilerin motivasyonuna ve aktif öğrenmesine katkıda bulunan “Eğitimde Oyunlaştırma” kavramıyla ilgili temel bilgiler paylaşacağız. Oyunlaştırmanın oyundan ve eğitsel oyundan farklı bir sistem olarak geliştirilmesi için gereken ipuçlarını edinecek ve uygulamalı örneklerle “oyunlaştırma”yı deneyimleme imkânı bulacaksınız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Webinarda, Proje Tabanlı Eğitim ve TÜBİTAK 2204 ile TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanan proje çalışmalarının uzaktan eğitimde maksimum verimle yürütülebilmesi için izlenebilecek yöntemleri ele alacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Yabancı dil eğitiminde dijital araçların rolünü anlayabilmek ve bu araçları doğru şekilde kullanabilmek oldukça önemlidir. Teknoloji destekli eğitim araçları ile zengin içeriklere sahip yabancı dil derslerinin hazırlanması, verimli öğrenme ortamlarının oluşmasına katkı sağlar. Ayrıca bu dijital araçların birbirleriyle ve konuyla bağlantılı olmasına dikkat edilmelidir. Biz de atölye çalışmasında bu kriterleri gözeterek “Daily Routines” konusunu dijital araçlarla ele alarak sunacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Matematik derslerinde birçok soyut kavramla karşılaşmaktayız. Bu soyut kavramların anlaşılması bazen öğrencilerimiz için zor olabilmektedir. Bu kavramları somutlaştırarak derslerimizi daha etkin, verimli ve dinamik hâle getirebiliriz. Dijital araçlar, bu amaca ulaşmamızı kolaylaştırmaktadır. Atölyemizde bu araçlardan bazılarını tanıtacak ve örnek uygulamalar yapacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Bu atölyede daha iyi bir ders planlaması ve dersi içi değerlendirmesi yapmak, online eğitimi oyunla daha verimli hale getirmek üzerine konuşacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Bu webinarda öğrenen otonomisinin ne olduğu, öğrencilere sağladığı kazanımları ve nasıl geliştirilebileceği gibi konuları, çevrim içi eğitim bağlamında inceleyecek ve örnekler üzerinden tartışacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Origami, tek parça kâğıdı kesmeden, yapıştırmadan, sadece katlayarak çeşitli objeler haline getirme sanatıdır ve bu basit kurallarla katlayabileceğimiz sınırsız model vardır. Origami bugün mühendislik, mimarlık, uzay teknolojileri, nano teknoloji, tıp, endüstriyel tasarımda işlevsel olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Bu atölyede origaminin tarihini, türlerini, matematikle, geometriyle ve doğayla olan ilişkisini inceleyeceğiz ve örnek modeller katlayacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Edubook, yeni nesil eğitim materyallerinin hazırlandığı ve paylaşıldığı bir platformdur. Atölyemizde tüm sınıf seviyesinde capcanlı fasiküller hazırlamayı öğreneceğiz.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

2. OTURUM (ATÖLYELER/WEBİNARLAR)

Atölyemizde uzaktan eğitimi nasıl etkili, etkileşimli ve eğlenceli hale getirebileceğimizi konuşacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

“Bu çocuk kitap okumuyor!” demekten vazgeçip çocuklara kitap okumanın lezzetini tattırmak için doğru, uygulanabilir ve etkin bir yöntem deneyimlemeye hazır olun. Kitap okumak tüm çocukların eğlencesi olabilir!

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Pandemiden önce derslerimizde gerçek oyunlar oynardık. Şimdi oynayamaz mıyız? Çevrim içi derslerinizde de uyum, iletişim ve işbirliği ruhunu yakalamak için bu atölyede birlikte etkileşimli oyunlar oynayalım.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Bu atölye çalışması aracılığıyla PDR birimlerince kullanılan ve kullanılması tavsiye edilen dijital platformları tanıyacak, PDR biriminin uygulama ve çalışmalarının tüm okul paydaşları tarafından daha görünür, anlaşılır ve etkili hale gelmesini sağlayacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Bu webinarda öğrencilerin üst düzey düşünme ve problem çizme becerilerini özel stratejilerle geliştirme, özgün ve özgür düşünmeye açık tasarımlar geliştirme, tasarım odaklı düşünebilme, bu ilkeler doğrultusunda ders planları hazırlama gibi konuları ele alacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Online eğitime geçtiğimiz bu süreçte öğrencilere verilen eğitimin nitelik, verimlilik ve etkililik bazında ölçülmesi ve değerlendirilmesi daha büyük önem kazanmıştır. Atölyemizde bu değerlendirmeleri nasıl hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceğimizi göreceğiz.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Webinarımızda “Tarih dersinde teknolojiye neden ihtiyaç duyulur? Teknoloji desteğiyle Tarih dersine yönelik ön yargılar ortadan kaldırılabilir mi? Tarih dersleri dijital teknolojiyle yeniden yapılandırılabilir mi?” gibi sorulara cevaplar arayacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Her insan biriciktir ve bununla birlikte kendine özgü gelişim ve öğrenme biçimlerine sahiptir. Öğrenme sürecinin en önemli dinamiklerinden bir tanesi ise şüphesiz öğrencilerin öğrenme biçimleridir. Her bir öğrenciye aynı eğitim öğretim yöntem ve teknikleri uygulandığında alınacak verim elbette tartışılır. Bu nedenle bireyselleştirilmiş/farklılaştırılmış öğretim oldukça büyük öneme sahiptir.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

3. OTURUM (ATÖLYELER/WEBİNARLAR)

Uzaktan eğitimi nasıl etkili, etkileşimli ve eğlenceli hale getirebileceğimizi konuşacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Uzaktan eğitimin hayatımıza dâhil olmasıyla birlikte Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin de bu duruma adapte olması gerekmekteydi. Telefon ve hatta e-posta bile işlerimizi organize etmekte yetersiz kalmıştı. İşte tam da bu sırada atölyede anlatacağımız araçların varlığı, işlerimize kaldığımız yerden devam etmemizi sağladı. Bu atölyede, dijital araçları kullanarak paydaşlarımızla nasıl daha hızlı ve doğru iletişime geçileceğini yeniden ve birlikte tecrübe edeceğiz.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Bu webinarda Fen Bilimleri dersinde medya kullanımına yönelik öğretmenleri bilgilendirecek ve derslerde kullanılabilecek farklı medya türlerini tanıtacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Bu atölyede çevrim içi teknolojik araçlarla dersini zenginleştirmek, interaktif ödevler ve ders notları tasarlamak isteyenlerin kolaylıkla kullanabileceği Liveworksheets ve OnlineTestYap uygulamalarını tanıyacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Dijitalleşmenin artmasıyla yabancı dil eğitiminde online araçlar daha çok tercih edilmektedir. Bu araçların her birinin farklı özelliklere sahip olması ve birçoğunun ücretsiz olması, öğretmenlerin yabancı dil eğitiminde daha özgün ürünler hazırlamasını kolaylaştırmıştır. Yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan dijital materyaller, öğrencilerin daha etkin derse katılmalarını sağlamaktadır.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Webinarımızda online din eğitimine geçişte öğretmen ve öğrencilerin duruma uyum sağlama düzeylerinin değerlendirilmesi, uzaktan eğitimin uygulanması ve dijital araçlarının kullanılmaya geçilmesi hakkında konuşacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Çocuklarımızın yaşam boyu öğrenen bireyler olabilmesi, çağın gerektirdiği öğrenme becerilerini geliştirebilmesi için Türkçe derslerinin ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Her şey zamanın ruhuna uygun biçimde değişirken, eğitimde istenen değişimi gerçekleştirmek için Türkçe derslerinin işleniş yöntemini değiştirmeliyiz. Bu değişimde “Çocuklar İçin Felsefe” yöntemi, çocuklarımızın dil becerilerinin gelişimine olan katkısıyla bizlere yeni bir yol açıyor.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Bilişsel beceri gerektiren derslerin çevrim içi eğitime uyarlanmasında mesafe kat edilmesine rağmen uygulamalı derslerin nasıl işlenebileceği ile ilgili bir bilinmezlik eğitim dünyamızda hâlâ mevcut. Yenidoğu Okulları olarak Mart 2020’den itibaren uzaktan eğitimde Hayat Atölyeleri’ne kesintisiz devam ediyoruz. Webinarımızda Hayat Atölyeleri’nde nasıl bir motivasyonla yola koyulduğumuzu, nasıl yol aldığımızı, uzaktan eğitim sürecinde ekran başındaki öğrencilere nasıl ulaştığımızı ve diğer deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

4. OTURUM (ATÖLYELER/WEBİNARLAR)

Çevrimiçi dersleri yaratıcı drama ile eğlenceli, etkili ve dinamik hâle getirmek, buzları kırmak ve dikkati artırmak için buluşalım.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Bu webinarda katılımcılarımızı (e)-öğrenme ortamlarının etkin tasarımı hakkında temel düzeyde bilgilendirecek, onların bu ortamlarda fikir üretmesini ve paydaşları ile çevrimiçi bir platformda tartışabilmesini sağlayacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Atölyemizde öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine dair kazanımlarını nasıl izleyip değerlendirebileceğimizi, öğrenciler arasında nasıl online bir yarışma düzenleyebileceğimizi ve anında geri bildirim ile öğrencilerimizin gelişimlerini yakından nasıl takip edebileceğimizi konuşacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Laboratuvar ortamında deney yapmanın zor olduğu atışlar konusunu, 2B Algodoo simulasyonları üzerinde işleyeceğiz.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Uzaktan eğitim sürecinde tüm öğrencilerimizin yanıtlarına anında ulaşmaya, duygu durumlarını dersin her aşamasında öğrenebilmeye, hatta özgürce çizim yapmalarına imkân tanıyan Pear Deck platformunu tanıyacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Bu webinarda, Evrensel Tasarım ilkeleri ve Öğrenmede Evrensel Tasarım ilkelerinin hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi nasıl destekleyeceğini keşfetmenize yardımcı olacağız. Özelde yabancı dil öğretiminde, genelde ise tüm disiplinlerde uygulanabilecek Öğrenmede Evrensel Tasarım ilkelerinin dünyadan ve Türkiye’den yabancı dil öğretimine yönelik uygulama örneklerini sunacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) yaklaşımı kullanarak derslerinizde disiplinlerarası bakış açısını ve Proje Tabanlı Eğitim modelini bir araya getirebilir; öğrencilerinizin günlük yaşam problemlerine mühendislik tasarım sürecini kullanarak çözümler üretmesini sağlayabilirsiniz. Webinarımızda ilkokul kademesinde STEM yaklaşımını derslere entegre etmenin yollarını konuşacak, bu süreçte karşılaşacağınız olası problemlere çözüm yolları önereceğiz.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Oturumda nitel bir araştırma kapsamında yapılan, Türkiye’nin farklı illerindeki uzaktan eğitim şartlarının değerlendirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliği bağlamında ele alınacaktır.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

5. OTURUM (ATÖLYELER/WEBİNARLAR)

Kimya dersi laboratuvar çalışmalarının ön planda olmasını gerektiren en temel uygulamalı derslerin başında gelmektedir. Ancak pandemi sürecinde okulların tamamen kapanması sebebiyle hiçbir okulda laboratuvar çalışmaları yapılamamaktadır. Üstelik bu durum yalnızca ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da dile getirilen bir sorundur. Bu bağlamda sanal laboratuvarların ihtiyaçları ne ölçüde karşıladığını ve gelecekte de karşılayıp karşılayamayacağını ücretsiz bir sanal kimya laboratuvarı uygulaması eşliğinde tartışacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Düşünme becerilerini geliştirmek için neler yapabiliriz? Dijital araçların eğlenceli gücünden hareketle yaratıcı ve eleştirel düşünme başta olmak üzere pek çok düşünme yetisinin gelişimine yönelik örnek etkinlikler paylaşacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Bu atölyede Fen Bilgisi ders içeriğini zenginleştirmek için bilgi kartı (2 ayrı oyun ve eşleştirme etkinliği) oluşturmayı ve bu yolla etkin öğrenmeyi nasıl gerçekleştirebileceğinizi paylaşacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Minecraft Eğitim Sürümü ile alışılmışın dışında bir ders planlamak ve öğrencileri gerçek dünya problemlerine hazırlarken 21. yüzyıl becerileri ile donatmak artık çok kolay. Öğrencilerin oynamaktan keyif aldığı Minecraft artık eğitime de hizmet ediyor.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Öğrencilerimize fikirlerinin ötesine geçmeleri ve yaratıcı çalışmalar yapmaları için nasıl yardımcı olabiliriz? Onlara daha yaratıcı olmayı nasıl öğretiriz? Bu atölye, öğrencilerinizin sanatsal sorunlara özgün ve kişisel yollarla yaklaşmaları, yaratıcılıklarını kullanarak ortaya sanat eseri koyabilmeleri için bir öğrenme deneyimi sunar.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Uzun yıllar pedagoji ve ahlâk bağlamında ele alınagelen değerler eğitimi, çağımızda gençlik ve öğrenci profili araştırmalarının en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. COVID-19’la hayatımıza giren uzaktan eğitim deneyimi ise değerler eğitimi nosyonunun artık iletişim kuramları ve medya okuryazarlığı bağlamında da ele alınmasını gerektirmektedir. Webinarımızda bu hususlar üzerinde etraflıca duracağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

Pandeminin sonuçlarından bir tanesi de evde geçirilen zamanın artması, dolayısıyla hareketsiz yaşam tehlikesinin baş göstermesidir. Gerek yetişkinler gerekse öğrencilerimizin için hareket etmenin önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Biz de böyle bir dönemde dijital ortamda Yaşam Boyu Spor, Beden Eğitimi ve Spor, Egzersiz ve Oyun kavramlarını daha ayrıntılı inceleyecek, Web 2.0 araçları ile Beden Eğitimi ve Spor derslerini daha eğlenceli hale getirdiğimiz örnekleri paylaşacağız.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

KAPANIŞ OTURUMU

YETZ 2021 Kapanış Konuşmalarını canlı izlemek için tıklayınız. http://bit.ly/386CU4T

Ölçme ve değerlendirmede temel vizyonu, ölçmek için öğrenmek değil, öğrenmek için ölçmek olan bir anlayışın nasıl yapılandırabileceği üzerinde duracağımız programın akışında eğitimde ölçme ve değerlendirme konusuyla ilgili güncel gelişmeleri de değerlendireceğiz.

KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

YETZ 2021 Kapanış Konuşmalarını canlı izlemek için tıklayınız. http://bit.ly/386CU4T

Akşam yatarken bir sonraki günü, kahvaltıda işi, işte evi düşünüyoruz. Zihnimiz geçmişe ve geleceğe doğru uçuşurken zamanın nasıl geçtiğini çoğu zaman fark etmiyoruz. Peki bu uçuşma bize neye mal oluyor? Mindfulness nedir? Neye yarar? Neden bu kadar popüler? Mindfulness, anı yaşamak mıdır? Bizim kültürümüzde yeri var mıdır? Webinarımızda tüm bu sorulara birlikte cevap arayacağız.

                                                                                                                                                                                                                                                                        KATILIM VE ÖN ŞARTLAR »

YETZ 2021 Kapanış Konuşmalarını canlı izlemek için tıklayınız. http://bit.ly/386CU4T

Yaşadığımız bu yeni durumu dikkate alarak “öğretmen öğretmene” bir işbirlikli öğrenme süreci yaşamak, bu süreçte öğrendiklerimizi paylaşarak eğitim kalitemizi yurt çapında artırmak adına bu zirvenin ikincisini düzenliyoruz. Zira sadece virüslerin değil, öğrenmenin de bulaşıcı olduğuna inanıyoruz.