Attığımız Taş Ürküttüğümüz Kuşa Değince: Algodoo İle Bir “Atış” Deneyi

Atölyede Tanıtılacak Dijital Araç(lar): Algodoo

Atölye Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Fizik ve Fen Bilgisi

Atölye İçeriği: Atölye çalışması bir sanal deney şeklinde düzenlenecektir. Deney konusu, 11. sınıf Fizik dersinde işlenen atış hareketleridir. Bu konu özellikle seçilmiştir; çünkü normal şartlarda bu konu ile ilgili laboratuvar deneyleri yapmak kolay değildir. Bırakılan ya da atılan cismin hızlı düşmesi nedeniyle zamanın hassasiyetle ölçülememesi, fiziki şartların uygun olmaması karşılaşılan başlıca zorluklardır. Deneyde düşey, yatay ve eğik atış örnekleri incelenecek, parametreler üzerinde değişiklikler yapılarak deney sonuçları elde edilecek ve grafik çıktıları alınacaktır. Gerçek ders deneyimine yakın olması için atölyede “öğrenciye ders anlatma” üslûbu kullanılacaktır. Algoodo uygulamasının diğer fonksiyonlarının tanıtımına girilmeyecektir.

Bu Atölyeye Kimleri Bekliyoruz?

Hazırladığımız atölye çalışmasına, sanal deneylerle ders içeriklerinin nasıl zenginleştirilebileceğini görmek isteyen tüm Fizik ve Fen Bilgisi öğretmenlerini bekliyoruz.

Atölyeye Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler:

Algodoo uygulamasının atölye öncesinde bilgisayara/tablete yüklenmesi gerekmektedir.

Atölye Süresi: 40 dk.

Kontenjan: Katılım 300 kişiyle sınırlıdır.

Atölye Uygulayıcıları: Nur Banu ÇETİNKAYA

Atölye Uygulayıcıları:

Nur Banu ÇETİNKAYA

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan 2015 yılında mezun olmuştur. Çeşitli özel kurumlarda öğretmenlik yapmış ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle Yenidoğu Eğitim Kurumları‘nda öğretmeye ve öğrenmeye devam etmektedir.