Uzaktan Ölçme Yakından Takip

Atölyede Tanıtılacak Dijital Araç(lar): onlinetestmaker.net, k12.net

Atölye Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: İlkokul, ortaokul ve lise sevilerindeki tüm branşlar

Atölye İçeriği:

Atölye çalışmamızla birlikte, öğrencilerin akademik gelişim sürecini yakından takip etme fırsatı bulacağınız etkili ölçme-değerlendirme araçlarını tanıyacak, her öğrenciyi kazanım bazlı analiz etmenin yöntemlerini öğreneceksiniz. Kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını, hangi kazanımların edinilmesinde sorun yaşandığını görerek derslerinizi bu veriler üzerine kurgulayabileceksiniz.

Bu Atölyeye Kimleri Bekliyoruz?

Öğrencilerin akademik sürecini takip etmek isteyen tüm öğretmenlerimiz katılabilir.

Atölyeye Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler:

1-  Bilgisayar + tablet veya cep telefonu + internet bağlantısı
2-  onlinetestmaker.net/tr üyeliği ve k12 hesaplarının aktif olması
3-  Herhangi çoktan seçmeli bir sınav kâğıdı veya test çalışması örneği (PDF formatında olabilir.)

Atölye Süresi: 40 dk.

Kontenjan: Katılım 40 kişiyle sınırlıdır.

Atölye Uygulayıcıları:Muhammet ORHAN

Atölye Uygulayıcıları:

Muhammet ORHAN

2020-2021 eğitim öğretim yılında Yenidoğu Eğitim Kurumları ailesine katılan Muhammet ORHAN matematik öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Mezun olduğu yıldan bu yana öğrenciler ile iç içe olma, onlara sosyal ve akademik alanda olduğu kadar değerler eğitimi alanında da katkıda bulunmayı kendisine görev addetmiştir. Öğrenme ve öğretmenlik sürecine katkı sağlayacak pek çok eğitime katılmıştır. Bunun yanında derslerinde ve bireysel çalışmalarında teknolojik araçların kullanımıyla ilgiyle çalışmalar yapmaktadır.