Kader Koç

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde lisansını ve aynı üniversitenin Eğitim Teknolojileri Bölümü’nde yüksek lisansını "öğrenme etkinlikleri türleri yaklaşımının öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu üzerindeki rolünün incelenmesi" konulu teziyle tamamladı. Çalışma hayatına 2016 yılında Yenidoğu Eğitim Kurumlarında bilişim teknolojileri öğretmeni olarak başladı. Daha sonra aynı kurumun öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme koordinatörlüğünde çalışmalarına devam etti. Halen YETEV Öğretim Teknolojileri Şefi olarak çalışmalarına devam etmektedir.