Tarihi Canlandırmak İçin Gerekli Malzemeler: Bir Tutam Teknoloji

Webinarda Tanıtılacak Dijital Araç(lar): Powerpoint, Wordwall, Online test, Ted-ED, Mapping, Sutori vb.

Webinar Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Tarih ve Sosyal Bilgiler

Webinar İçeriği:

Webinarımızda tarih derslerinin muhtevası ve öğrencilerin derse ilgi ve ilgisizliğine dair genel tespitlere, Yenidoğu Okulları’nın Tarih ve Sosyal Bilgiler derslerine yaklaşımına, yüz yüze ve online eğitim bağlamında teknoloji ve dijitali Tarih dersleri ile entegre etmek üzerine çeşitli önerilere, Tarih derslerinin dijital teknoloji ile yeniden nasıl yapılandırılabileceğine, teknolojinin Tarih dersi ile ilgili ön yargıları ortadan kaldırıp kaldıramayacağına dair görüş alışverişlerinde bulunulacaktır.

Bu Webinara Kimleri Bekliyoruz?

  • Tarih dersinde teknolojiye neden ihtiyaç duyulur?
  • Teknoloji tarih dersi ile ilgili ön yargıları ortadan kaldırabilir mi, nasıl?
  • Tarih konuları dijital ve teknoloji ile yeniden yapılandırılabilir mi, nasıl?

Konuşmamızda, bu sorulara cevap arayacak, teknoloji ve dijitali tarih dersleri ile entegre etmek üzerine çeşitli tecrübelerimizi aktaracağız.

Webinara Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler:

Bilgisayar + tablet veya cep telefonu + internet bağlantısı

Webinar Süresi: 40 dk.

Kontenjan: Katılım 300 kişiyle sınırlıdır.

Webinar Uygulayıcıları: Filiz Suzan FİDAN, Musa ÇAKMAK

Atölye Uygulayıcıları:

Filiz Suzan FİDAN

Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi ve Marmara Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olmuştur. 2001 yılından bu yana çeşitli özel okullarda, ortaokul ve lise kademelerinde Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmeni olarak görev almıştır. Aydın Üniversitesi’nden öğrenci koçluğu eğitimi, NFS Akademi’de Nefes Terapisi Eğitimi almış bu alanda pek çok eğitim ve seminerler vermiştir. Hâlen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Nörobilim dalında yüksek lisans yapmakta ve 2018 yılından buyana Yenidoğu Eğitim Kurumları’nda Tarih öğretmeni olarak çalışmaktadır. Günümüz koşullarında öğrencilere zengin öğrenme ortamları sunmayı, eğitim teknolojilerini düzenli ve etkin kullanmayı öncelikli hedefleri arasında görmektedir.

 

Musa ÇAKMAK

İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olmuştur. 10 yıl boyunca çeşitli dershane ve kolejlerde Tarih ve Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak çalışmıştır. Lise ve ortaokul gibi farklı kademelerde ve farklı yaş gruplarıyla çalışma imkânı bulmuştur. Öğrenci koçluk eğitimi, hipno-iletişim teknikleri, etkili iletişim stratejileri ve beden dili, eğitimde oyunlaştırma gibi birçok alanda eğitim sertifikaları vardır.  2015 yılından bu yana Yenidoğu Okulları’nda çalışmaktadır. Dersleri monotonluktan çıkararak eğlenceli ders içerikleri oluşturma, çevrim içi içerikler ve farklı etkinliklerle dersi pekiştirmeyi ön plana alma konularında mesleki araştırma ve çalışmalarını sürdürmektedir.