Ana Dil Becerilerinin Gelişiminde Yeni Bir Metot Önerisi: Çocuklar İçin Felsefe

Webinarda Tanıtılacak Dijital Araç(lar): Yok

Webinar Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Ortaokul Türkçe

Webinar İçeriği:

Çocuklarımızın öğrenme becerilerini kazanmasında ve yaşam boyu öğrenen bireylere dönüşmelerinde Türkçe derslerinin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Yaşam hızla değişirken ana dil derslerinin geleneksel yöntemlerle işlenmeye devam etmesi, çocuklarımızın yeni beceriler edinmesinde sorunlara yol açmaktadır. Bu sunumda, Türkçe derslerinin, “Çocuklar İçin Felsefe” yöntemiyle nasıl değiştiğini aktaracak ve uygulanan etkinliklerin çocukların öğrenme becerilerine katkıları hakkında paylaşım yapılacaktır.

Bu Webinara Kimleri Bekliyoruz?

ÇİF metodolojisini merak eden, ana dil derslerini yenilikçi yöntemlerle yapılandırmak isteyen, değişime ve yeniliğe açık, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi önceleyen sınıf öğretmenlerini ve Türkçe öğretmenleri etkinliğimize bekliyoruz.

Webinara Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler: İnternete bağlı bir bilgisayar veya tablet

Webinar Süresi: 40 dk.

Kontenjan: 300

Webinar Uygulayıcıları: Savaş ÖZEN

Atölye Uygulayıcıları:

Savaş ÖZEN

19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü 2006 yılında tamamladı. Aynı yıl İstanbul Pendik’te MEB görevine başladı. Çeşitli kurumlarda Türkçe öğretmeni, müdür yardımcısı, eğitim koordinatörü olarak 2014 yılına kadar Pendik’te görev yaptı. 2014-2017 yılları arasında Manisa’da bir köy okulunda öğretmenlik yaptıktan sonra 2017 yılı itibariyle İzmir’de, MEB’e bağlı resmi bir kurumda Türkçe öğretmeni olarak çalışmaktadır. MEB görevinin yanı sıra 2 yıldır Yenidoğu Okulları Bornova Kampüsü’nde Çocuklar İçin Felsefe Öğretmeni olarak öğrenme yolculuğuna devam etmektedir. Türkçe derslerinin yeniden tasarlanması ve yapılandırması amacıyla projeler yürütmekte, meslektaş dayanışmasını güçlendirmek için “Okul Tozu” girişimine liderlik etmektedir.