Fen Bilimlerinde Medya Kullanımı

Webinarda Tanıtılacak Dijital Araç(lar): Spesifik olarak bir araç tanıtılmayacaktır. Derslerde kullanılabilecek örnek medyalardan (simülasyon, animasyon, AR, VR, 3D resim, video) bahsedilecektir.

Webinar Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Ortaokul Fen Bilimleri dersi ve lise Fizik, Kimya, Biyoloji branşları

Webinar İçeriği:

Bu webinarda aşağıdaki hususlara dikkat çekilecektir:

  • Medya nedir?
  • Uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde medya kullanımının önemi nedir?
  • Fen Bilimleri dersi farklı medya türleri kullanılarak nasıl tasarlanır?
  • Fen Bilimleri dersinde kullanılabilecek medya türleri (simülasyon, animasyon, video, AR, oyun vb.) nelerdir?
  • Dersin içeriğine uygun medya türleri seçilirken dikkat edilmesi gereken kriterler nelerdir?

Bu Webinara Kimleri Bekliyoruz?

Fen Bilimleri dersindeki soyut kavramları öğrencilerine somutlaştırmak isteyen, tek düze ders anlatımından uzaklaşarak farklı medya türleriyle öğrenme ortamlarını zenginleştirmeyi amaçlayan ilgili alanlardaki bütün Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Biyoloji öğretmenlerini webinarımıza bekliyoruz.

Webinara Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler: Ön hazırlık gerekmemektedir.

Webinar Süresi: 35 dk.

Kontenjan: Katılım 300 kişi ile sınırlıdır.

Webinar Uygulayıcıları: Beyza OKAN, Tuba DEMİR

Webinarda Tanıtılacak Dijital Araç(lar): Spesifik olarak bir araç tanıtılmayacaktır. Derslerde kullanılabilecek örnek medyalardan (simülasyon, animasyon, AR, VR, 3D resim, video) bahsedilecektir.

Webinar Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Ortaokul Fen Bilimleri dersi ve lise Fizik, Kimya, Biyoloji branşları

Webinar İçeriği:

Bu webinarda aşağıdaki hususlara dikkat çekilecektir:

  • Medya nedir?
  • Uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde medya kullanımının önemi nedir?
  • Fen Bilimleri dersi farklı medya türleri kullanılarak nasıl tasarlanır?
  • Fen Bilimleri dersinde kullanılabilecek medya türleri (simülasyon, animasyon, video, AR, oyun vb.) nelerdir?
  • Dersin içeriğine uygun medya türleri seçilirken dikkat edilmesi gereken kriterler nelerdir?

Bu Webinara Kimleri Bekliyoruz?

Fen Bilimleri dersindeki soyut kavramları öğrencilerine somutlaştırmak isteyen, tek düze ders anlatımından uzaklaşarak farklı medya türleriyle öğrenme ortamlarını zenginleştirmeyi amaçlayan ilgili alanlardaki bütün Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Biyoloji öğretmenlerini webinarımıza bekliyoruz.

Webinara Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler: Ön hazırlık gerekmemektedir.

Webinar Süresi: 35 dk.

Kontenjan: Katılım 300 kişi ile sınırlıdır.

Webinar Uygulayıcıları: Beyza OKAN, Tuba DEMİR

Atölye Uygulayıcıları:

Beyza OKAN

Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden 2019 yılında mezun olmuştur. 2019 yılından bu yana YETEV Program ve Yayın Geliştirme (AR-GE) Birimi’nde eğitim materyali yazımında faaliyet göstermektedir. Şu an Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi’nde yüksek lisans yapmaktadır. STEM eğitimi ve bilimin doğası konuları üzerinde çalışmaktadır. Eğitimdeki en büyük hedefi, alanında yetkin bir araştırmacı öğretmen olarak öğrencilerini bilim okuryazarı bireyler olarak yetiştirmektir.

 

Tuba DEMİR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını aynı üniversitenin eğitim fakültesinde tamamlamıştır. Çeşitli özel eğitim kurumlarda biyoloji ve fen bilimleri öğretmenliği, fen bilimleri zümre başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılından bu yana YETEV Program ve Yayın Geliştirme (AR-GE) Birimi’nde Fen Bilgisi branş koordinatörlüğü yapmakta, eğitim materyali yazma ve geliştirme alanlarında çalışmaktadır.