Boş Sayfadan İç Görüye Uzanan Yol: Sorunları “Çizerek” Çözmek

Webinarda Tanıtılacak Dijital Araç(lar): Yok

Webinar Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Görsel Sanatlar, Türkçe, İngilizce, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, problem çözme ve düşünme becerilerini önemseyen bütün dersler

Webinar İçeriği:

Bu webinar sanatsal sorunlara özgün ve bireysel yollarla yaklaşımlara yardımcı olmak ve düşünme becerisi ile yaratıcı yeteneklerin geliştirilmesini temel almaktadır. Görsel sanatlar dersinde yaratıcı çalışmalar ile fikirlerin ötesine geçilmesini sağlayacak bir çerçeve oluşturmaları ve üst düzey düşünme ve problem çözme stratejilerini geliştirmiş olacağız. Yaratıcılık, görsel sanatlar dersinde geliştirebilecekleri en önemli becerilerden biridir. Peki, öğrencilere daha yaratıcı olmayı tam olarak nasıl öğretiriz? Webinarımızda bu sorunun cevabını birlikte arayacağız.

Bu Webinara Kimleri Bekliyoruz?

Çizim becerilerini ve yaratıcılığı geliştiren belirli alıştırmaları nasıl öğretileceğini öğrenmek isteyen görsel sanatlar öğretmenleri, derslerinde yenilikçi yaklaşımlar ve yaratıcı çözümler oluşturmak isteyen Türkçe öğretmenleri, dil kullanımını farklı teknikler kullanarak zenginleştirmek isteyen dil öğretmenleri ve derslerinde üst düzey düşünme becerileri ve problem çözme tekniklerini öğretmek isteyen tüm öğretmenler davetlidir.

Webinara Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler: Kalem, kâğıt ve silgi hazır bulundurulmalıdır.

Webinar Süresi: 35 dk.

Kontenjan: Katılım 300 kişi ile sınırlıdır.

Webinar Uygulayıcıları: Selda Hülya ÖNGİDER

Atölye Uygulayıcıları:

Selda Hülya ÖNGİDER

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalından mezun olmuştur. Farklı kurumlarda ve kendine ait Atölye Neo’da resim ve tasarım derslerinin yanı sıra profesyonel duvar ressamlığı yapmış, kişisel ve karma sergilerde yer almıştır. 2018 yılında Yenidoğu Eğitim Kurumları’nda çalışmaya başlamıştır. Hâlen YETEV Program ve Yayın Geliştirme (AR-GE) Birimi’nde Görsel Sanatlar Branş Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. PYP Educator sertifikası ve The Art of Education eğitimi almıştır.