Öğrencinin Biricikliğini Gözetmek: Çevrim İçi Dünyanın Bireyselleştirilmiş/Farklılaştırılmış Öğretime Sağladığı İmkânlar

Webinarda Tanıtılacak Dijital Araç(lar): Yok

Webinar Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Bütün kademeler ve bütün branşlar için

Webinar İçeriği: Webinarımızda öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri üzerine farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız. Önce yüz yüze eğitimle, ardından online eğitimle hayatımıza daha çok giren web 2.0 araçlarının yardımıyla etkili ve verimli, bireyselleştirilmiş/farklılaştırılmış öğretim yöntem ve tekniklerini konuşacağız.

Bu Webinara Kimleri Bekliyoruz?

Tüm öğrencilerinin bireysel farklılıklarının bilincinde olan ve bu farklılıklara yönelik yöntem ve teknikler kullanarak derslerini en verimli şekilde işlemeyi dert edinen tüm öğretmenlerimizi webinarımıza bekliyoruz.

Webinara Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler: Webinar öncesi tarafınıza gönderilecek formları doldurmanızı rica ediyoruz.

Webinar Süresi: 30 dk.

Kontenjan: Katılım 300 kişi ile sınırlıdır.

Webinar Uygulayıcıları: Fatma Büşra DEMİR

Atölye Uygulayıcıları:

 

Fatma Büşra DEMİR

1991 İstanbul doğumludur. Aslen Şanlıurfa – Bireciklidir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Marmara – İstanbul Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi Denetimi Tezli Yüksek Lisans Bölümü’nde tamamlamıştır. YETEV Program ve Yayın Geliştirme (AR-GE) Birimi’nde Ortaokul Matematik Branş Koordinatör Yardımcısı olarak görev almaktadır.