Okumanın “e” hali: Etkileşimli Kitap Okuma Yöntemini Bir Online Eğitim Tekniği Olarak Kullanmak

Atölyede Tanıtılacak Dijital Araç(lar): Padlet, Vocaroo, Google Jamboard, ChatterPix, https://learnhip.com/storycards/index.php

Atölye Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Ortaokul Türkçe

Atölye İçeriği:

Türkçe dersinde dinleme/izleme, konuşma, yazma gibi becerilerin yanında kazandırılan bir başka beceri de okumadır. Geleneksel anlamda okumadan farklılaşan yönüyle etkileşimli okuma, kökenleri sosyokültürel gelişim kuramına dayanan ve farklı eğitim düzeylerinde uygulanabilen etkin bir okuma yöntemdir. Bir yetişkinin (eğitimci, ebeveyn vb. ) okuma eylemini kapsayan süreci planlaması ve bu yolla okuma zevk ve kültürünün çocukta yerleşmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu atölyede katılımcılara etkileşimli kitap okuma yönteminin çevrim içi derslerde uygulanmasına ilişkin örnek bir tasarım sunulacaktır.

Bu Atölyeye Kimleri Bekliyoruz?

  • Yüz yüze eğitimde sıklıkla kullanılan etkileşimli okuma yönteminin dijital ortamda uygulama örneğini deneyimlemek isteyen,
  • Türkçe dersinde kitap okumaya ayrılan sürenin verimli ve etkin hale dönüşmesini isteyen,
  • Çevrim içi eğitimde etkileşimli okuma tekniklerinin web araçlarıyla zenginleştirildiği örnek bir tasarım görmek ve yeni tasarımlar yapmayı hedefleyen tüm ortaokul Türkçe öğretmenlerini atölyemize bekliyoruz.

Atölyeye Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler: Ön hazırlık gerekmemektedir.

Atölye Süresi: 40 dk.

Kontenjan: Katılım 50 kişiyle sınırlıdır.

Atölye Uygulayıcıları: Sena YILDIZTEPE

Atölye Uygulayıcıları:

Sena YILDIZTEPE

1992 İstanbul doğumlu olan Sena YILDIZTEPE, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimi almıştır. 5 senedir çeşitli kurumlarda Türkçe öğretmenliği yapan Sena Yıldıztepe, Yenidoğu Eğitim Kurumları’nda Türkçe öğretmenliği görevini sürdürmektedir.