PDR Birimi Dijital Araçlarla Nasıl Desteklenir?

Atölyede Tanıtılacak Dijital Araç(lar): Mentimeter, Google Forms, Microsoft Teams, Booking, Padlet, Google Meet, Socrative ve çeşitli sosyal medya mecraları

Atölye Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Atölye İçeriği:

PDR sayıca büyük bir gruba hizmet etmekle kalmayıp gerektiğinde o bire bir hizmet ihtiyacına da cevap vermesi gereken bir birimdir. PDR biriminin çalışanları olarak tıpkı okuldaymış gibi online süreçte de kaldığımız yerden hizmete devam etmemiz gerekmektedir. Fakat bunu yaparken tek başımıza hareket etmek yerine istişare ederek veya süreci programlayarak daha etkili bir hizmet sunabiliriz. Bu atölyede anlatılacak araçlar siz katılımcılar için hem işlerinizi kolay ve hızlı organize edebilme hem de etkili bir duruşla hizmet sunabilme imkânı tanıyacaktır.

Bu Atölyeye Kimleri Bekliyoruz? Okul Psikolojik Danışmanları, PDR öğrencileri, okul yöneticileri ve büyük bir grupla organize olarak hareket etmek isteyen tüm eğitimcileri.

Atölyeye Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler: Yukarıda belirtilen dijital araçlara eğitim öncesi incelemeniz yeterli olacaktır.

Atölye Süresi: 45 dk.

Kontenjan: Katılım 15 kişiyle sınırlıdır.

Atölye Uygulayıcıları: Hilmi Tunahan GÖK, Büşra Nur VURAL

Atölye Uygulayıcıları:

Hilmi Tunahan GÖK

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olmuştur. 2011 yılından beri farklı kurum ve kuruluşlarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik biriminde çalışmıştır. 2014 yılından beri Psikodrama eğitimine devam etmektedir. 2016 yılından itibaren ise YETEV Program ve Yayın Geliştirme (AR-GE) Birimi bünyesinde PDR Branş Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

 

 

Büşra Nur VURAL

Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans ve Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programlarından mezun olmuştur. Çeşitli kurumlarda okul psikolojik danışmanlığı ve zümre başkanlığı görevlerinin ardından 2019 yılından bu yana YETEV Program ve Yayın Geliştirme (AR-GE) Birimi’nde PDR Branş Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Alana dair yeni şeyler öğrenmeyi, öğrendiklerini meslektaşlarıyla paylaşmayı ve edindiği bilgileri dönüştürmeyi çok sevmektedir.