Mehmet Ali Dombaycı

Mehmet Ali Dombaycı İzmit’de doğmuştur. 1999 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans çalışmasını, 2009 yılında ise aynı enstitüde doktora çalışmasını tamamlamıştır. Bir süre Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Felsefe Grubu Öğretmenliği yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı – Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında alan uzmanı olarak çalışmıştır. Lisans düzeyinde Düşünme Eğitimi, Felsefe Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları, Felsefe Grubu Öğretim Programları, Felsefe Öğretimi; yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise Çocuklar için Felsefe ve Düşünme Eğitimi, Felsefi Antropoloji ve Eğitim, Felsefi Okuma, Yazma ve Tartışmada Yöntem gibi dersler vermektedir. Temel çalışma alanları arasında felsefe öğretimi, çocuklar için felsefe, düşünme eğitimi, eğitim felsefesi, felsefi antropoloji, demokratik vatandaşlık eğitimi, insan hakları eğitimi, değerler eğitimi gibi alanlar vardır. Bu alanlarda pek çok ulusal ve uluslararası makale ve bildiri sunmuştur. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Milli Eğitim Bakanlığı, Unesco gibi bazı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda uzman, araştırmacı, komite üyesi ve koordinatör olarak görev yapmıştır. Öğretmenler için “Düşünme Eğitimi” ve “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi”, “Felsefi Okuma ve Yazma” gibi kitapları ile pek çok kitap bölümü bulunmaktadır. Dombaycı, 2015 yılında Doçent unvanını almış olup halen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.