Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün

1999 yılında Yüksek Öğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını kazandı. ODTÜ Yabancı Dil Hazırlık Okulunda dil eğitimi aldıktan sonra 2002 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans Programını 2005 yılında aynı ana bilim dalında Doktora Programını tamamladı. 2006 ile 2015 yılları arasında Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı ve bölüm başkan yardımcılığı, bölüm komisyonları ve koordinatörlükleri görevlerinde bulundu. Bu yıllarda hem Üniversite’nin hem de Fakülte’nin eğitim-öğretim ve kalite ile ilgili komisyonlarında aktif olarak görev aldı. Bir yıl Sakarya Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okullarında (ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise) bilim kurulunda (2008), bir yıl da okul Genel Koordinatör Yardımcısı olarak çalıştı (2009). 2010 ile 2015 yılları arasında kuruluş aşamasından itibaren (bir yıllık yurt dışı görevinin dışında) Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı yaptı. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Texas A&M Üniversitesi, Eğitim ve İnsan Gelişimi Fakültesi ve aynı zamanda AGGIE-STEM Proje Merkezinde çalıştı. 2015 yılı Kasım ayında İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesinde göreve başladı. 2018 yılına kadar BÖTE Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 2016 - 2020 yılları arasında Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak çalıştı ve görevi kurduğu ekipte yer alan arkadaşına devretti. 2017 yılından beri Dekan Yardımcısı görevine devam etmektedir. Ayrıca Üniversitenin eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili kurul ve komisyonlarında çalışmaktadır. Öğretim tasarımı, öğrenmenin geliştirilmesi, e-öğrenme, uzaktan eğitim, eğitimde teknoloji entegrasyonu, STEM, yüksek öğretimde yetkinlikler, akreditasyon, etkili öğrenme-öğretme ve öğrenme motivasyonu konularında tamamlanmış projeleri, makaleleri, bildirileri, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır.