Doç. Dr. Mustafa Otrar

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı’ndan 1993’te mezun oldu. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yüksek lisansını tamamladı. 2000-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında, içinde bir ölçek geliştirme çalışmasını da içeren “Öğrenme Stilleri ile Yetenekler, Akademik Başarı ve ÖSS Başarısı Arasındaki İlişki” başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesinde başladığı öğretim görevliliği sürecinde istatistik, eğitim istatistiği, eğitim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, rehberlik dersleri vermeyi sürdürdü. 2011 yılında Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalında yardımcı doçent oldu. 2011 yılından 2017 yılına kadar Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı. Birincil akademik ilgi alanları “öğrenme psikolojisi” ve “Türkiye koşulları/kültürel kodlarına uyumlu psikolojik ölçme araçları geliştirme” olan Otrar, çeşitli üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Eğitim Psikolojisi, İstatistik, İleri İstatistik, Eğitim İstatistiği, Test Geliştirme Teknikleri gibi dersler vermektedir. 2017 yılından bu yana T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği görevini yürüten Otrar, evli ve iki çocuk babasıdır.