Çevrim İçi Eğitimde Öğrenen Otonomisi

Webinarda Tanıtılacak Dijital Araç(lar): Yok

Webinar Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Tüm dersler

Webinar İçeriği:

COVİD-19 pandemisiyle birlikte başlayan acil/zorunlu uzaktan öğretim sürecinde öğrenciler okul ve sınıf ortamından bağımsız hale geldikleri için pek çok konuda kendi sorumluluğunu almaya, kendi kendine yetebilmeye ve problem çözme, karar alma vb. üst düzey bilişsel becerilerini geliştirmeye zorlanmıştır. Bugünlerde, belirtilen zorunluluklar nedeniyle gündeme gelen bu konu, esasen eğitim bilimleri literatüründe öğrencilere kazandırılması gerekli görülen “öğrenen otonomisi” kavramı çerçevesinde incelenmektedir. Biz de webinarımızda “Öğrenen otonomisi nedir? Öğrenenlere ne sağlar? Çevrim içi eğitimde öğrenen otonomisi nasıl kazanılabilir/geliştirilebilir?” gibi konular üzerinde duracağız.

Bu Webinara Kimleri Bekliyoruz?

Otonomi kavramını anlamak, öğrenen otonomisinin nasıl geliştirilebileceği üzerine düşünmek/çalışmak isteyen bütün kademe ve branşlardan öğretmenleri ve eğitim yöneticileri webinarımıza bekliyoruz.

Webinara Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler: Ön hazırlık gerekmemektedir.

Webinar Süresi: 40 dk.

Kontenjan: Katılım 300 kişi ile sınırlıdır.

Webinar Uygulayıcıları: Dr. Kevser YILDIRIM

Atölye Uygulayıcıları:

Dr. Kevser YILDIRIM

Lisansını tarih, yüksek lisansını eğitim yönetimi ve denetimi, doktorasını eğitim teknolojisi alanında yapmıştır. Farklı kurumlarda öğretmenlik, editörlük, eğitim yöneticiliği gibi görevler yapmış olan Yıldırım, hâlihazırda YETEV Program ve Yayın Geliştirme (AR-GE) Birimi’nde Araştırma ve Akademik İşbirliği Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Eğitim teknolojisi, öğretmen eğitimi, araştırmacı öğretmenlik, çocuklarla araştırma, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, eğitim araştırmaları felsefesi ve eğitim bilimleri felsefesi alanlarında bağımsız araştırmacı olarak çalışmaya; sosyal bilimler ve felsefe okumaları yoluyla, eğitim teorisi ve eğitim felsefesi üzerinde düşünmeye devam etmektedir.