An English Lesson Design With Online Tools

Atölyede Tanıtılacak Dijital Araç(lar): Story jumper, Brainpop, Ahaslides, Factile, Aww board

Atölye Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: İngilizce

Atölye İçeriği:

  • Dil öğrenme sürecinde geliştirilmesi gereken okuma becerisi çalışmalarını hazırlayabilmeye, okuduğunu anlama sürecinde tercih edilen soru cevap etkinliklerini tasarlayabilmeye imkân veren “Google Forms”un çeşitli özelliklerine değinilecektir.
  • Yabancı bir dilde yazma çalışmaları yapmak zorlayıcı olabilmektedir. “Pixton” ile yazma becerisinin geliştirilmesini destekleyen çalışmalar yapabileceksiniz. Öğrenciler de yazma çalışmalarını daha aktif yürütebilecekler.
  • “Padlet” ve “AWW Board” araçlarıyla öğrenciler daha çok paylaşımda bulunarak derse daha aktif katılım sağlayacak.
  • Yapılandırılmış konuşma çalışmalarını organize etmek “Flippity” ile mümkün. Kendi geliştirebileceğiniz materyallerle öğrencileriniz yabancı bir dilde daha aktif konuşma çalışmaları yapabileceklerdir.
  • Dinleme çalışmalarını desteklemek adına “TED-Ed” ve “LearningApps” uygulamalarına yer verilecek ve bu becerinin geliştirilmesine yönelik ilgi çekici çalışmalar paylaşılacaktır.

Bu Atölyeye Kimleri Bekliyoruz?

İngilizce derslerinin daha eğlenceli ve etkileşimli geçmesini hedefleyen ve dört becerinin de geliştirilmesine yönelik özgün çalışmalar yapmayı amaçlayan ilkokul, ortaokul ve lise İngilizce öğretmenlerimizi bekliyoruz.

Atölyeye Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler: Ön hazırlık gerekmemektedir.

Atölye Süresi: 40 dk.

Kontenjan: Katılım 50 kişiyle sınırlıdır.

Atölye Uygulayıcıları: Nora KANSOY

Atölye Uygulayıcıları:

Nora KANSOY

Damascus Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından mezun olmuştur. Aynı üniversitede çeviri eğitimi de almıştır. CELTA eğitimini tamamlamasının ardından çeşitli yaş grupları ile çalışmıştır. TOEFL ve IELTS dersleri de vemiştir. Şu an Yenidoğu Eğitim Kurumları’nda İngilizce öğretmenliği görevine devam etmektedir.